HomeNieuws  

02-11-2021

BHV voor thuiswerkers

meis-bedrijfshulpverlening-

Er is een grote kans dat je tijdens de coronapandemie veel thuis werkt of hebt gewerkt. Maar ook als we ‘corona’ straks helemaal achter ons hebben gelaten, is het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) waarschijnlijk voor veel organisaties een blijvertje. Dat roept de nodige vragen op over de veiligheid tijdens het werk. Want ook als je thuis werkt, blijven jij en je werkgever samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Startpunt voor gezond en veilig werken

Het startpunt voor gezond en veilig werken is altijd de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit instrument analyseert de risico’s die zich bij de uitvoering van het werk binnen jouw bedrijf of organisatie kunnen voordoen.
De RI&E geldt niet alleen voor het werken op locatie, maar ook voor thuiswerk. Verschillende branches en bedrijven hebben inmiddels een eigen (thuis-) RI&E-tool ontwikkeld: een (digitale) methode om risico’s te inventariseren. Deze tool kan je opvragen bij je werkgever of branche. Op basis van de resultaten van de RI&E kunnen verdere maatregelen genomen worden, zoals ergonomisch meubilair en tips over rust en beweging. Op die manier kun je ook thuis gezond en veilig werken!

Eerste hulp

Een onderbelicht punt bij het thuiswerken is de hulp bij een incident thuis, zoals een brand of een ander incident. Een brand kun je, als er snel bij bent, eenvoudig zelf blussen. Maar de brand kan zich zodanig snel ontwikkelen dat je je ‘thuiswerkplek’ moet verlaten om jezelf en andere personen in veiligheid te brengen. Naast brand kan het bij een incident bijvoorbeeld gaan om uitglijden of struikelen, waarbij je zo ongelukkig valt dat je niet meer kunt lopen.

Tips en adviezen voor veilig thuiswerken

Wat kun je in dit soort situaties het beste doen? Om je op weg te helpen, hebben we een aantal eenvoudige uitgangspunten en tips geformuleerd voor het bewust veilig thuiswerken.
# Alles begint met een goede voorbereiding. Denk (samen met je huisgenoten) na over wat je kunt doen om brand en letsel te voorkomen en hoe je kan
   vluchten bij brand. Door bijvoorbeeld af te spreken nooit weg te lopen als je aan
   het koken bent om snel iets anders tussendoor te doen. Maar bijvoorbeeld ook
   door de doorgangen tussen ruimten niet als opslag te gebruiken. Of door geen
   spullen voor deuren te plaatsen zodat die niet meer makkelijk open gaan.
# Het is goed om na te denken over situaties waarin je – om wat voor reden dan
   ook – moet vluchten. Maak bijvoorbeeld een vluchtplan. Doe dat samen met je
   huisgenoten. Vergeet ook niet om (samen) te oefenen, zodat je beter voorbereid
   bent als er echt iets gebeurt (oefening baart kunst).
# Plaats zelf rookmelders of laat ze plaatsen. In nieuwbouwhuizen zijn
   rookmelders al verplicht op elke verdieping; vanaf 1 juli 2022 geldt die
   verplichting ook voor bestaande huizen.
# Een aanvullende maatregel en zeker aan te bevelen is het plaatsen van een CO-
   melder
# ’s Avonds en ‘s nachts is het voor de brandveiligheid het beste om deuren
    gesloten te houden. Rook en vlammen kunnen zich dan veel minder snel
    verspreiden.
# Zorg dat je een brandblusser in huis hebt en bekijk de instructie voor het
   gebruik. Op de brandblusser staat wat voor branden je er mee kan blussen. Een
   beginnende brand kun je zelf blussen met een klein blusmiddel. Dat moet je
   wel veilig kunnen doen. De vlammen mogen niet groter zijn dan ongeveer een
   armlengte, en je moet nog goed kunnen zien waar de brand is in de ruimte. Ook
   mag je alleen nog zelf blussen als de rook een dunne laag aan het plafond
   vormt, ruim boven de lengte van een volwassen persoon. Kun je de brand niet
   zelf blussen? Sluit dan altijd de deur (zodat de brand zich niet kan uitbreiden),
   bel 112.

Wanneer kan je nog blussen?

Als de vlamlengte ongeveer gelijk is aan armlengte en als rook een dunne laag vormt aan het plafond, ruim boven de lengte van een volwassen persoon. Let op! Het is niet zo dat de afbeelding van vlammen gelijk optreedt met de afbeelding van rook. Je moet rook en vlammen afzonderlijk beoordelen. Is blussen niet mogelijk? Dan vluchten!

# Uit onderzoek blijkt dat een brand in huis vaak ontstaat in de keuken, in de
   meterkast en bij elektrische apparaten. Maar ook bij opladen van telefoonaccu’s
   en apparaten die op stand-by staan kan brand ontstaan. Bij een brand in de pan
   moet je zo snel mogelijk het gas uitdraaien (of stand op nul zetten bij elektrisch
   koken) en een deksel op de pan doen en laten afkoelen.
# Het is goed om na te denken over situaties waarin je – om wat voor reden dan
   ook – moet vluchten. Maak bijvoorbeeld een vluchtplan. Doe dat samen met je
   huisgenoten. Vergeet ook niet om (samen) te oefenen, zodat je beter voorbereid
   bent als er echt iets gebeurt (oefening baart kunst).
# Denk ook na over hoe je eerste hulp kunt krijgen bij een letselongeval (( zoals
   een gebroken been) , bijvoorbeeld via het maken van afspraken met je buren of
   met een bhv’er en/of ehbo’r die in de buurt woont. Die laatste twee kunnen
   meteen zelf helpen, omdat ze er voor zijn opgeleid. De bhv’er kan ook een
   beginnende brand blussen! Zet deze contacten ook bovenaan je telefoonlijst
   (@burenbhv of @ehboburen). Uiteraard kun je bij letsel ook altijd contact
   opnemen met de huisarts of de spoedpost van de huisartsen.
# Bij spoedeisende eerste hulp kun je uiteraard altijd 112 bellen. Als je weet dat je
   zelf ook spoedeisende hulp nodig zou kunnen hebben (bijvoorbeeld omdat je
   hartklachten hebt), maak dan afspraken met je huisarts ( bijvoorbeeld bij welke
   symptomen je moet alarmeren) en spreek af hoe je hulp kan krijgen van je
   huisgenoten of buren.
# Uiteraard moet je ernaar moet streven zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn als er
   een incident optreedt. Maar ook als je verminderd zelfredzaam bent, kun je nog
   veel doen. Heb je toch hulp nodig? Maak dan afspraken met je vaste
   mantelzorger/zorghulpverlener over wat die kan doen bij een incident. Is er niet
   direct hulp aanwezig? Maak dan afspraken over hoe je hem of haar kunt
   alarmeren, bijvoorbeeld door te (video)bellen. Zorg dat de contactgegevens van
   deze persoon of personen boven aan je telefoonlijst staan (@naam of
   @nummer). Uiteraard kun je ook altijd 112 bellen als er spoedeisende hulp nodig
   is (brandweer, ambulance en/of politie).
# Organiseer je een online meeting met collega’s? Zorg er dan voor dat je de
   adressen van alle deelnemers paraat hebt. Als er tijdens een online-meeting iets
   gebeurt met een deelnemer, kan er via 112 snel hulp worden gestuurd naar het
   desbetreffende adres.

Volg een cursus bhv. Zodat je niet alleen op je werk maar ook thuis en op straat weet wat je moet doen als er iets gebeurt. 

Deel dit bericht:

Verder praten?

Dennis vertelt je graag meer. Bel naar 0183 675 166 of mail naar info@meis-bhv.nl

Het laatste nieuws

meis-bedrijfshulpverlening-reanimatie
De specialist in het geven van BHV opleidingen.