HomeNieuws  

13-02-2024

Checklist BHV

2240101 Meis BHV content 13 02 Waar staan jullie gebied van veiligheid

Waar staat u met uw bedrijf op het gebied van bedrijfshulpverlening? Voordat u ons met gerichte vragen en wensen benadert, bieden wij deze ‘checklist BHV’. Aan de hand van dit overzicht kunt u inschatten hoe wij u kunnen helpen. 

Algemene BHV-organisatie

✅ Is een up-to-date BHV-plan aanwezig?
✅ Is het aantal BHV’ers overeenkomstig met de omvang en de risico’s van uw bedrijf?
✅ Zijn de BHV’ers geregistreerd en zijn hun contactgegevens bekend?
✅ Zijn BHV-instructies zichtbaar en toegankelijk voor alle medewerkers?
✅ Worden regelmatige BHV-oefeningen gepland?

BHV-uitrusting en middelen

✅ Zijn de EHBO-koffers volledig en binnen de houdbaarheidsdatum?
✅ Zijn blusmiddelen aanwezig en worden ze jaarlijks gecontroleerd?
✅ Noodverlichting en vluchtwegsignalering werkend en gecontroleerd?
✅ Zijn communicatiemiddelen voor BHV’ers beschikbaar en functioneel?
✅ Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschikbaar voor BHV’ers?

BHV-kennis en training

✅ BHV-basistraining gevolgd door alle BHV’ers?
✅ Regelmatige bijscholing en herhaling van kennis?
✅ Specifieke training voor omgaan met unieke risico’s in het bedrijf?
✅ Worden ontruimingsoefeningen minstens één keer per jaar uitgevoerd?
✅ Worden EHBO-competenties onderhouden?

BHV-procedures en protocollen

✅ Duidelijke en bekende alarmprocedures?
✅ Ontruimingsplan actueel en bekend bij alle medewerkers?
✅ Samenwerking met externe hulpdiensten gecoördineerd?
✅ Zijn er procedures voor het melden van incidenten vastgesteld?
✅ Is er evaluatie en debrief na oefeningen en incidenten? 

BHV-administratie en documentatie

✅ Logboek van BHV-interventies en oefeningen?
✅ Documentatie van de aanwezige BHV-middelen en uitrusting?
✅ Overzicht van geldigheidscertificaten van BHV’ers?
✅ Rapportage van inspecties en onderhoud van veiligheidsmiddelen?
✅ Feedbacksysteem voor verbetering BHV-organisatie? 

BHV-bewustzijn en cultuur

✅ Is BHV-bewustzijn onderdeel van inwerkprogramma nieuwe medewerkers?
✅ Regelmatige communicatie over belang van BHV?
✅ Zijn informatieposters en brochures over veiligheid en BHV beschikbaar?
✅ Is er aanmoediging van medewerkers om BHV-rol op zich te nemen?
✅ Is er erkenning en waardering van BHV'ers binnen uw bedrijf? 

Deze checklist dient als basis voor het opzetten en onderhouden van een effectieve bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie. Voor een uitgebreide beoordeling en persoonlijke advies, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Deel dit bericht:

Verder praten?

Dennis vertelt je graag meer. Bel naar 0183 675 166 of mail naar info@meis-bhv.nl

Het laatste nieuws

meis-bedrijfshulpverlening-reanimatie
De specialist in het geven van BHV opleidingen.