meis-bedrijfshulpverlening-reanimatie

Home → Opleidingen → Ontruimingsoefening

Ontruimingsoefening

Het houden van oefeningen heeft mede tot doel om te beoordelen in hoeverre de BHV-organisatie in de praktijk functioneert en competent is.

Cursusdetails

Verklaring juiste wetgeving

Wat is een ontruimingsoefening?

Het houden van oefeningen heeft mede tot doel om te beoordelen in hoeverre de BHV-organisatie in de praktijk functioneert en competent is. Evaluatie na een oefening met alle betrokkenen is noodzakelijk om te kunnen verbeteren. 

Waarom een ontruimingsoefening?

Uitgangspunt van oefeningen is om de BHV-organisatie af te stemmen op haar taken en waar nodig te verbeteren, beter voorbereid zijn op realistische incidenten/calamiteiten en de paniek die onverwachts hierin naar voren komt.

Daarom biedt Meis Bedrijfshulpverlening u een ontruimingsoefening aan.
Tijdens deze oefening krijgt u inzicht in:

  • De reactie tijdens een alarmering in uw pand
  • Tekortkomingen in uw bedrijfsnoodplan (preventie etc.)
  • Handelen van BHV’ers en werknemers

Werkwijze:

  • Er wordt een beginafspraak gemaakt met opdrachtgever over de uitvoering van de oefening.
  • Voorbespreking en uitvoering ontruimingsoefening (hierbij kunnen Lotusslachtoffers en diverse ensceneringsmaterialen worden
    ingezet zoals rook, lichteffecten en geluiden, nepbom, etc.)
  • Nabespreking/evaluatie met de BHV-organisatie.

Toetsing:
Meis Bedrijfshulpverlening geeft een verklaring af dat er een ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden en dat de opdrachtgever hiermee voldoet aan de wetgeving.

Deze cursus bijwonen? Schrijf uzelf in!

meis-bedrijfshulpverlening-reanimatie
De specialist in het geven van BHV opleidingen.