meis-bedrijfshulpverlening-ontruimingsoefening

Home → Diensten → Ontruimings­plan

Ontruimingsplan

In het Bouwbesluit 2012 staat dat, indien een brandmeldinstallatie wettelijk vereist is voor een gebouw, er een ontruimingsplan aanwezig moet zijn. Om bedrijven te helpen bij het opstellen van een ontruimingsplan is er een concept ontwikkeld, deze is beschreven in de NEN 8112.

Bedrijven zijn echter vrij een eigen ontruimingsplan te kiezen. Het is dus geen wettelijke verplichting om dit volgens de NEN 8112 te doen. De NEN 8112 is een handig hulpmiddel met een uniforme opbouw, die beschrijft hoe u uw ontruiming hebt georganiseerd. Wij adviseren die te ondersteunen met doeltreffende veiligheidstekeningen.

Dit onderdeel is voor ieder bedrijf en organisatie door de veiligheidsdeskundigen van Meis Bedrijfshulpverlening op maat gemaakt. Vanzelfsprekend is het ontruimingsplan afhankelijk van de aard en locatie van uw bedrijf.

Het gaat bij ontruiming in eerste instantie om de aanwezige mensen in het gebouw. Uit economisch oogpunt zijn echter ook voorraden, machines en administratie belangrijk. 
Veiligheidsplattegronden van uw bedrijf geven een duidelijk overzicht van de situatie en zijn onmisbaar in een goed ontruimingsplan.

Dat is een prettige houvast voor de bedrijfshulpverleners en een goede leidraad voor de professionele instanties. Aan de hand van het ontruimingsplan kunnen mensen en eventuele materialen snel in veiligheid worden gebracht. De plattegronden kunnen tevens als uitgangspunt dienen bij een table-top oefening. Bedrijfshulpverleners kunnen snel actie ondernemen omdat de locaties van vluchtwegen en blusmiddelen bekend zijn. Hierdoor kan erger worden voorkomen en vindt er een betere afstemming met externe instanties plaats. Bij het ontruimingsplan worden ontruimingstekeningen gevoegd. Hierop staan de brandmeld- en blusvoorzieningen en de vluchtroutes ingetekend.

meis-bedrijfshulpverlening-reanimatie
De specialist in het geven van BHV opleidingen.