meis-bedrijfshulpverlening-reanimeren
FAQ

Veelgestelde vragen

Wat is bedrijfshulpverlening?

Bedrijfshulpverlening staat voor de georganiseerde hulpverlening in een bedrijf of instelling. Deze zogenoemde ‘BHV-organisatie’ bestaat uit één of meer opgeleide en geoefende medewerkers die in actie komen tijdens een incident in het bedrijf, zoals bij brand of een ongeval.

Hoeveel bedrijfshulpverleners heeft mijn organisatie nodig?

Aan de hand van de risico’s en de bedrijfsgrootte moeten in een bedrijf één of meer werknemers BHV’er zijn. Het aantal benodigde BHV’ers wordt afgeleid van de verschillende incidenten die bij het bedrijf kunnen voorvallen. De belangrijkste vraag is of er voldoende BHV’ers zijn om een incident op een effectieve manier te bestrijden of te beperken.

De bedrijfshulpverleners moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten qua aantal, opleiding en organisatie zo zijn uitgerust dat ze de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbeidsomstandighedenwet). Na de opleiding moet het opleidingsniveau op peil worden gehouden. Dit betekent (afhankelijk van de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten) dat er regelmatig na- of bijscholing van bedrijfshulpverleners plaatsvindt.

Wat doet een bedrijfshulpverlener?

Bij een incident in een bedrijf treedt de BHV’er op als voorpost van de professionele hulpverleningsdiensten. De BHV’ers zijn immers al op de werkplek aanwezig en kunnen hulp verlenen tot de ambulance, brandweer of politie ter plaatse zijn.

De taken van de BHV’er(s) houden in ieder geval in:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en het bestrijden van brand;
  • Het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere aanwezigen (artikel 15 lid 2 Arbeidsomstandighedenwet).

Voor welke organisaties is bedrijfshulpverlening verplicht?

Vanuit de Arbowetgeving is elke werkgever verplicht om BHV te organiseren. In kleine bedrijven worden de BHV’ers vaak allround opgeleid. De werkgever kan ook zelf de BHV-taken uitvoeren. In dat geval moet er wel een andere BHV’er zijn als vervanger bij afwezigheid. Samenwerking met andere bedrijven is ook toegestaan: zo voldoe je samen aan de eisen. In grotere bedrijven wordt vaker gekozen voor een taakverdeling. In sommige gevallen kan het zelfs noodzakelijk zijn om alle personeelsleden op te leiden of te instrueren als ontruimer, zoals bij medische instellingen en scholen.

Wat levert bedrijfshulpverlening op?

Een belangrijk voordeel is de bedrijfscontinuïteit. Een adequate BHV-organisatie kan een beginnende brand ontdekken en blussen. Hierdoor kan grote schade worden voorkomen of beperkt. Daarnaast kan BHV slachtoffers voorkomen.

Wat is een BHV-plan?

Het BHV-plan is een document waarin de werkgever vastlegt voor welke (rest)risico’s de bedrijfshulpverlening is ingericht, hoe de BHV is georganiseerd, hoe de aantallen BHV’ers en opleiding van de BHV vorm krijgen en hoe er wordt geoefend en geëvalueerd.

Welke opleiders zijn geschikt voor mijn organisatie?

Het NIBHV heeft het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening in het leven geroepen. De instituten die zich hieraan verbinden, zijn voor langere tijd betrokken bij NIBHV en onze hoge standaarden. Daardoor is het NIBHV er zeker van dat deze opleiders een hoge kwaliteit leveren bij het werken aan jouw bedrijfshulpverlening.

Hoe organiseer ik een BHV-oefening?

Een oefening is gebaseerd op een scenario dat daadwerkelijk kan plaatsvinden in het bedrijf. De procedures uit het BHV-plan vormen de basis voor het opzetten van oefeningen. Afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf is het verstandig in stappen te oefenen. Organiseer bijvoorbeeld eerst een oefening op papier, zodat alle taken duidelijk zijn voor de bedrijfshulpverleners en andere medewerkers.

meis-bedrijfshulpverlening-reanimatie
De specialist in het geven van BHV opleidingen.