HomeNieuws  

26-09-2023

Verplichte RI&E voor uw bedrijf

2231244 Meis Bedrijfshulpverlening en Brand Content september   Website

RI&E staat voor risico-inventarisatie en evaluatie. Met een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s in kaart. Volgens de arbeidsomstandighedenwet moet elk bedrijf zo’n analyse uitvoeren passend bij de situatie en omvang van het bedrijf. Meis Bedrijfshulpverlening legt uit wat dat inhoudt.

Verplichting

Zodra uw bedrijf medewerkers in dienst heeft is een RI&E verplicht. Sinds 2021 controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie vaker en strenger. Nog belangrijker is uiteraard een veilige werkomgeving voor al uw medewerkers. Na een ongeluk op de werkvloer kan ook om een RI&E gevraagd worden. Het is daarom belangrijk om de RI&E op orde te hebben. Na het opstellen van de RI&E kunt u dan ook maatregelen nemen om de risico’s weg te nemen.

Toetsing

In veel gevallen bent u verplicht de RI&E ook te laten toetsen. Dit is een belangrijke stap, omdat u dan weet of alles gedaan is om de medewerkers goed te beschermen tegen risico’s. Heeft u maximaal veertig arbeidsuren per week personeel in dienst (exclusief uzelf) dan is een toetsing niet verplicht en volstaat de checklist gezondheidsrisico’s. Dit geldt ook als u maximaal vijfentwintig medewerkers in dienst heeft en u de RI&E gemaakt heeft met een erkend branche-instrument. In alle andere gevallen is een toetsing nodig door een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige.

Zichtbaar en onzichtbaar

Sommige risico’s in het bedrijf zijn duidelijk, zoals gevaarlijke stoffen of werken met zware voorwerpen. Juist de risico’s die minder zichtbaar zijn vergen extra aandacht en onderzoek. Te denken valt aan de werkdruk, stress of discriminatie. In een RI&E breng je dan ook alle risico’s in kaart. Voor sommige risico’s, zoals werken met gevaarlijke stoffen, is een verdieping nodig. Een RI&E is geen statisch document. Bij veranderende werkomstandigheden moet ook de RI&E daarop aangepast worden. Het grote voordeel is dat medewerkers een positieve en veilige werkomgeving ervaren binnen het bedrijf, waardoor het verzuim, de gezondheidsklachten en ongevallen afnemen en de productiviteit toeneemt.

Belangrijk voor BHV

Het RI&E-document is ook van belang voor uw bedrijfshulpverleners. Zo weten zij welke risico’s aanwezig zijn, hoe deze zijn afgedekt en welke restrisico’s nog overblijven. Tijdens de bhv-cursussen kunnen de cursusleiders van Meis hier weer extra aandacht aan besteden.

Wilt u meer informatie over BHV en RI&E kunt u altijd contact met ons opnemen of deze website bezoeken met veel antwoorden op al uw vragen en een handige RI&E-routeplanner.

Deel dit bericht:

Verder praten?

Dennis vertelt je graag meer. Bel naar 0183 675 166 of mail naar info@meis-bhv.nl

Het laatste nieuws

meis-bedrijfshulpverlening-reanimatie
De specialist in het geven van BHV opleidingen.