HomeNieuws  

11-04-2023

‘BHV is uiting van goed werkgeverschap’

Meis-BHV-E-Learning

Meis Bedrijfshulpverlening helpt werkgevers met het creëren van een veilige werkomgeving. Dat doen we met een uitgebreid cursusaanbod: als erkend opleidings­instituut verzorgen wij opleidingen en trainingen voor uw bedrijfshulpverlening. Het NIBHV Keurmerk waarborgt de kwaliteit van onze opleidingen.

Onze docent Ton van Bruchem legt uit wat het belang van goede bedrijfshulpverlening is en met welke cursusmethodes uw dat doel efficiënt kan behalen.

Voorpost professionele hulpverlener

Ton: “Het is een uiting van goed werkgeverschap wanneer de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf goed op orde is! Los van de wettelijke verplichting: wanneer u als werkgever oog voor het welzijn van uw medewerkers heeft, komt dat de bedrijfsresultaten altijd ten goede.”

Hij vervolgt: “U bent als bhv’er de voorpost voor de professionele hulpverlener. Daarom is de basis het vertrekpunt van ons cursusaanbod. Reanimeren, verbanden aanleggen en weten of een slachtoffer wel of niet bewogen mag worden.”

Interessant voor werkgevers

“Wij bieden de basisopleiding met of zonder e-learning aan”, legt Ton uit. “Voor werkgevers is e-learning in combinatie met praktijktrainingen een interessante combinatie. Medewerkers kunnen het theoretische deel van de cursus in zelfgekozen tijd volgen. Daardoor zijn medewerkers uitsluitend voor het praktijkonderdeel een halve dag niet inzetbaar voor hun normale werk.” Ton vervolgt: “Daarnaast is het ook mogelijk de basisopleiding klassikaal te volgen. De cursisten krijgen dan één dag theorie, met een lesboek, en één dag praktijk. Het voordeel van deze manier van opleiden is dat de kwaliteit van lesgeven net iets beter is. Er is meer tijd beschikbaar uitgebreider op de lesstof in te gaan.”

Basisvaardigheden toepassen

Ton: “Bij de praktijktrainingen komen basisvaardigheden aan de orde, zoals verbandleer en het benaderen en controleren van slachtoffers. De bhv’er moet weten welke vaardigheden in een specifieke situatie moeten worden toegepast, op basis van oorzaak en gevolg. Verkeert een slachtoffer in shock? Moet gereanimeerd worden? Welke professionele hulpverleners moeten worden ingeschakeld?”

Preventiemedewerker aanstellen

“Nog lang niet alle bedrijven voldoen aan basiszaken op het gebied van veilig werken”, constateert Ton. “Neem bijvoorbeeld de RI&E, de risico-inventarisatie en -evaluatie. Dat is heel eenvoudig te realiseren, door online per bedrijfstak de tools te gebruiken. Dat gaat over een goede werkhouding, maar ook over een ontruimingsplan. In dat licht is het ook verstandig een preventiemedewerker aan te stellen: de contactpersoon in uw bedrijf op het gebied van veiligheid. Bij voorkeur is diegene ook bedrijfshulpverlener.”

Specifiek per bedrijf

Ton, tot besluit: “De basis voor veilig werken is de Arbowetgeving. Bedrijven zijn verplicht aantal zaken op orde te hebben. Daar zijn mensen voor nodig en die leiden wij op. Dat begint zoals gezegd met basisvaardigheden, maar dat kan specifiek per bedrijf worden gemaakt. Daar gebruiken we bijvoorbeeld scenario’s en ‘table top ontruimingsoefeningen’ voor, die leiden tot jaarlijkse ‘echte’ ontruimingsoefeningen.”

Wil u meer weten over onze cursus- en trainingsmethodes? Wilt u medewerkers opgeven voor één van onze opleidingen? Neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht:

Verder praten?

Dennis vertelt je graag meer. Bel naar 0183 675 166 of mail naar info@meis-bhv.nl

Het laatste nieuws

meis-bedrijfshulpverlening-reanimatie
De specialist in het geven van BHV opleidingen.